Chemická odolnosť ochranných pracovných rukavíc značky DELTA PLUS (VENITEX)

Ochranné protichemické rukavice firmy DELTA PLUS, prv známe pod značkou VENITEX, sú vyrábané špeciálne na manipuláciu s chemikáliami. Nižšie uvedená tabuľka prináša iba všeobecné informácie, v ktorých nie sú zohľadnené ďalšie existujúce faktory na pracovisku ako je napr. teplota, koncentrácia chemickej látky, hustota, čas pôsobenia chemikálie atď.

Dôrazne sa odporúča rukavice pred použitím vyskúšať v špecifických podmienkach miesta použitia.

Takos® - Chemická odolnosť ochranných pracovných rukavíc značky DELTA PLUS (VENITEX)

Takos® - Chemická odolnosť ochranných pracovných rukavíc značky DELTA PLUS (VENITEX)

 

Naš sortiment

Hlavné menu

Statické stránky

 
 

Registrujte sa

Takos® - registrujte sa ... a šetrite

... a šetrite