Ochrana pri práci v horúčave

Takos® - Ochrana pri práci v horúčaveZásady bezpečnej práce pri extrémnych teplotách

V období vysokých vonkajších teplôt nie sú ohrození iba pracovníci v exteriéri, ale aj v budovách. Pred tepelným stresom sa dokážu pracovníci ochrániť komplexným technickými a organizačnými opatreniami v kombinácii s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Nasledujúce body nôžu zmierniť dopad horúčavy na pracovníkov:

     Ventilácia a klimatizácia
     Aklimatizácia na pracovné podmienky
     Zníženie fyzickej námahy
     Dlhšie a častejšie prestávky v chladnejšom priestore
     Zvýšený príjem tekutín
     Ľahké a vzdušné pracovné odevy
     Ochranné pracovné prostriedky na chladenie tela a hlavy
     Zmena organizácie práce a zlepšená informovanosť


Zdroj: Európska agentúra pre ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci

 

Naš sortiment

Hlavné menu

Statické stránky

 
 

Registrujte sa

Takos® - registrujte sa ... a šetrite

... a šetrite